To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe.


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jako-libretto-operowe
pierre augustin beaumarchaistocozbytgłupiebypowiedziećśpiewasięjakolibrettooperoweco zbytzbyt głupieby jeje powiedziećśpiewa sięsię jakojako librettolibretto operoweco zbyt głupieby je powiedziećśpiewa się jakosię jako librettojako libretto operoweśpiewa się jako librettosię jako libretto operoweśpiewa się jako libretto operowe

To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe.To, co zbyt głupie, by je po­wie­dzieć, śpiewa się jak lib­retto operowe.I cóż to musi być za szczęście nad szczęściem móc powiedzieć drugiemu człowiekowi: przyłożę cię jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego.Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane.Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje.Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa da­lej, bo wie, że ma skrzydła.