To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe.


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jako-libretto-operowe
pierre augustin beaumarchaistocozbytgłupiebypowiedziećśpiewasięjakolibrettooperoweco zbytzbyt głupieby jeje powiedziećśpiewa sięsię jakojako librettolibretto operoweco zbyt głupieby je powiedziećśpiewa się jakosię jako librettojako libretto operoweśpiewa się jako librettosię jako libretto operoweśpiewa się jako libretto operowe

To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe. -Pierre Beaumarchais
to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jak-libretto-operowe
I cóż to musi być za szczęście nad szczęściem móc powiedzieć drugiemu człowiekowi: przyłożę cię jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego. -Pola Gojawiczyńska
i-cóż-to-musi-być-za-szczęście-nad-szczęściem-móc-powiedzieć-drugiemu-człowiekowi-przyłożę-ę-jako-pieczęć-do-serca-swego-jako
Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane. -Wolter
wszystko-co-jest-zbyt-głupie-by-to-wypowiedzieć-będzie-wyśpiewane
Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. -Mikołaj Gomez Davilla
aby-nas-skłonić-do-ich-przyjęcia-głupie-idee-przytaczają-jako-dowód-olbrzymią-publiczność-która-wyznaje
Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa da­lej, bo wie, że ma skrzydła. -Victor Marie Hugo
bądź-jak ptak-który-gdy-siada-na gałęzi-zbyt-kruchej-czu­-jak spa­da-lecz-śpiewa-da­lej-bo wie-że  skrzydła