To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia.


to-człowiek-jest-człowiekowi-najbardziej-potrzebny-do-szczęścia
paul thiry holbachtoczłowiekjestczłowiekowinajbardziejpotrzebnydoszczęściaczłowiek jestjest człowiekowiczłowiekowi najbardziejnajbardziej potrzebnypotrzebny dodo szczęściaczłowiek jest człowiekowijest człowiekowi najbardziejczłowiekowi najbardziej potrzebnynajbardziej potrzebny dopotrzebny do szczęściaczłowiek jest człowiekowi najbardziejjest człowiekowi najbardziej potrzebnyczłowiekowi najbardziej potrzebny donajbardziej potrzebny do szczęściaczłowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebnyjest człowiekowi najbardziej potrzebny doczłowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia

To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec.Jedyny człowiek, któremu rzeczywiście potrzebny bywa frak, to człowiek z dziurą w spodniach.Człowiek po­wołany zos­tał na świat, a więc jest światu potrzebny.Jaką klęską jest być tylko dobrym człowiekiem, kiedy potrzebny jest człowiek wielki.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.