To, czego się nie widzi, istnieje przede wszystkim.


to-czego-ę-nie-widzi-istnieje-przede-wszystkim
leopold stafftoczegosięniewidziistniejeprzedewszystkimczego sięsię nienie widziistnieje przedeprzede wszystkimczego się niesię nie widziistnieje przede wszystkimczego się nie widzi

Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa?Istnieje tylko jedna siła, która może od wewnątrz osłabiać egoizm - to miłość, a przede wszystkim miłość płciowa.Starzeje się przede wszystkim nowość.Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca.Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem.Ukórz się, dumny człowieku, i przede wszystkim złam swoją dumę.