To, czego dokonałeś, trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to, czego masz dokonać.


to-czego-dokonałeś-trzymaj-w-tajemnicy-lecz-jeszcze-bardziej-to-czego-masz-dokonać
andrzej maksymilian fredrotoczegodokonałeśtrzymajtajemnicyleczjeszczebardziejtomaszdokonaćczego dokonałeśtrzymaj ww tajemnicylecz jeszczejeszcze bardziejczego maszmasz dokonaćtrzymaj w tajemnicylecz jeszcze bardziejczego masz dokonać

Pamiętaj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego już dokonałeś -Marie von Ebner-Eschenbach
pamiętaj-co-masz-do-zrobienia-i-zapomnij-czego-już-dokonałeś
Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow
oceniamy-ę-zwykle-na-podstawie-tego-czego-chcielibyśmy-dokonać-ale-inni-oceniają-nas-zgodnie-z-tym-czego-naprawdę-dokonaliśmy
Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie. -Dariusz Skraskowski
człowiek-wygrywa-życie-śli-pragnie-tego-czego-może-dokonać-i-dokonuje-tego-czego-pragnie
To cze­go do­konałeś, trzy­maj w ta­jem­ni­cy, lecz jeszcze bar­dziej to, cze­go masz dokonać. -Andrzej Maksymilian Fredro
to cze­go-do­konałeś-trzy­maj-w ­jem­­cy-lecz-jeszcze-bar­dziej-to-cze­go-masz-dokonać
Nie istnieje nic, czego nie mogłoby dokonać ćwiczenie. -Mark Twain
nie-istnieje-nic-czego-nie-mogłoby-dokonać-ćwiczenie