To, czego dokonałeś, trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to, czego masz dokonać.


to-czego-dokonałeś-trzymaj-w-tajemnicy-lecz-jeszcze-bardziej-to-czego-masz-dokonać
andrzej maksymilian fredrotoczegodokonałeśtrzymajtajemnicyleczjeszczebardziejtomaszdokonaćczego dokonałeśtrzymaj ww tajemnicylecz jeszczejeszcze bardziejczego maszmasz dokonaćtrzymaj w tajemnicylecz jeszcze bardziejczego masz dokonać

Pamiętaj, co masz do zrobienia i zapomnij, czego już dokonałeś.Pamiętaj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego już dokonałeśOceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.To cze­go do­konałeś, trzy­maj w ta­jem­ni­cy, lecz jeszcze bar­dziej to, cze­go masz dokonać.Nie istnieje nic, czego nie mogłoby dokonać ćwiczenie.