To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność.


to-dziwne-jak-człowiek-zakochany-pragnie-każdemu-sprawić-przyjemność
p.g. woodehousetodziwnejakczłowiekzakochanypragniekażdemusprawićprzyjemnośćjak człowiekczłowiek zakochanyzakochany pragniepragnie każdemukażdemu sprawićsprawić przyjemnośćjak człowiek zakochanyczłowiek zakochany pragniezakochany pragnie każdemupragnie każdemu sprawićkażdemu sprawić przyjemnośćjak człowiek zakochany pragnieczłowiek zakochany pragnie każdemuzakochany pragnie każdemu sprawićpragnie każdemu sprawić przyjemnośćjak człowiek zakochany pragnie każdemuczłowiek zakochany pragnie każdemu sprawićzakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność

Doradzając przyjacielowi, staraj się mu pomóc, a nie sprawić przyjemność.Zakochany jest jak człowiek w lesie - zapatrzył się na jedno drzewo.To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy.Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć.Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi - oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni.Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.