To dziwne, jak trudno wywołać echo w najbardziej pustych głowach.


to-dziwne-jak-trudno-wywołać-echo-w-najbardziej-pustych-głowach
stanisław jerzy lectodziwnejaktrudnowywołaćechonajbardziejpustychgłowachjak trudnotrudno wywołaćwywołać echoecho ww najbardziejnajbardziej pustychpustych głowachjak trudno wywołaćtrudno wywołać echowywołać echo wecho w najbardziejw najbardziej pustychnajbardziej pustych głowachjak trudno wywołać echotrudno wywołać echo wwywołać echo w najbardziejecho w najbardziej pustychw najbardziej pustych głowachjak trudno wywołać echo wtrudno wywołać echo w najbardziejwywołać echo w najbardziej pustychecho w najbardziej pustych głowach

Nawet w umysłach najbardziej tępych i pustych widok kobiety budzi niepokój, zamęt, jakąś nieokreśloną aspirację.Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.To dziwne, jak okrutni są porządni ludzie.Nie wiem jak trudno być Bogiem, ale wiem jak trudno być człowiekiem.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.