To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy...


to-jest-fortunny-moim-zdaniem-każdy-który-na-równem-dobrej-myśli-zawżdy
mikołaj rejtojestfortunnymoimzdaniemkażdyktórynarównemdobrejmyślizawżdyjest fortunnymoim zdaniemktóry nana równemrównem dobrejdobrej myślimyśli zawżdyktóry na równemna równem dobrejrównem dobrej myślidobrej myśli zawżdyktóry na równem dobrejna równem dobrej myślirównem dobrej myśli zawżdyktóry na równem dobrej myślina równem dobrej myśli zawżdy

Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu.To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim.... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniemNie zawżdy, piękna Zofija, Róża kwitnie i lelija; Nie zawżdy człek będzie młody Ani tej, co dziś, urody.To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli.Moim zdaniem poezja tkwi w opisywaniu stosunków nie funkcjonujących sprawnie. Tacy staliśmy się próżni, że na naszą nieudolność znajdujemy najpiękniejsze frazesy.