To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy...


to-jest-fortunny-moim-zdaniem-każdy-który-na-równem-dobrej-myśli-zawżdy
mikołaj rejtojestfortunnymoimzdaniemkażdyktórynarównemdobrejmyślizawżdyjest fortunnymoim zdaniemktóry nana równemrównem dobrejdobrej myślimyśli zawżdyktóry na równemna równem dobrejrównem dobrej myślidobrej myśli zawżdyktóry na równem dobrejna równem dobrej myślirównem dobrej myśli zawżdyktóry na równem dobrej myślina równem dobrej myśli zawżdy

Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge
każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski
to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem
naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
Nie zawżdy, piękna Zofija, Róża kwitnie i lelija; Nie zawżdy człek będzie młody Ani tej, co dziś, urody. -Jan Kochanowski
nie-zawżdy-piękna-zofija-róża-kwitnie-i-lelija-nie-zawżdy-człek-będzie-młody-ani-tej-co-dziś-urody
To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli. -Karol Irzykowski
to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
Moim zdaniem poezja tkwi w opisywaniu stosunków nie funkcjonujących sprawnie. Tacy staliśmy się próżni, że na naszą nieudolność znajdujemy najpiękniejsze frazesy. -Barbara Frischmuth
moim-zdaniem-poezja-tkwi-w-opisywaniu-stosunków-nie-funkcjonujących-sprawnie-tacy-staliśmy-ę-próż-że-na-naszą-nieudolność-znajdujemy