to-jeszcze-nie koniec-tak-łat­wo ę-nie poddawaj-to-jeszcze-nie ko­niec-życie-toczy ę-nadal-każdy-dra­matna­wet-najmniejszy
zakochana i zranionatojeszczenie koniectakłat­wo sięnie poddawajtonie ko­niecżycietoczy sięnadalkażdydra­matna­wetnajmniejszyod­bi­ja sięna nasaleto jeszczeweź sięw garśći wstawaj jeszcze nie koniecnie koniec taktak łat­wo sięłat­wo się nie poddawajjeszcze nie ko­niecnie ko­niec życieżycie toczy siętoczy się nadalnajmniejszy od­bi­ja sięod­bi­ja się na nasale to jeszczeto jeszcze nie koniecnie koniec weź sięweź się w garśćjeszcze nie koniec taknie koniec tak łat­wo siętak łat­wo się nie poddawajjeszcze nie ko­niec życienie ko­niec życie toczy siężycie toczy się nadalnajmniejszy od­bi­ja się na nasale to jeszcze nie koniecto jeszcze nie koniec weź sięnie koniec weź się w garść

Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)
ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać