To każdy powinien robić, do czego go Bóg przeznaczył.


to-każdy-powinien-robić-do-czego-go-bóg-przeznaczył
zofia kossak - szczucka - szatkowskatokażdypowinienrobićdoczegogobógprzeznaczyłkażdy powinienpowinien robićdo czegoczego gogo bógbóg przeznaczyłkażdy powinien robićdo czego goczego go bóggo bóg przeznaczyłdo czego go bógczego go bóg przeznaczyłdo czego go bóg przeznaczył

Marność zostaje marnością, ty zaś zwracaj się ku temu, do czego Bóg cię przeznaczył.Czego szuka każdy człowiek? Aby być bezpiecznym, szczęśliwym i bez przymusu robić to, na co ma ochotę.Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.Bóg daje nam zawsze siłę i możność robić to, co nam przykazuje robić.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba.