To ledwo jeden krok dla człowieka, lecz olbrzymi krok dla ludzkości. - wypowiedziane 21 lipca 1969 na Księżycu


to-ledwo-jeden-krok-dla-człowieka-lecz-olbrzymi-krok-dla-ludzkoś-wypowiedziane-21-lipca-1969-na-księżycu
neil armstrongtoledwojedenkrokdlaczłowiekaleczolbrzymiludzkościwypowiedziane21lipca1969naksiężyculedwo jedenjeden krokkrok dladla człowiekalecz olbrzymiolbrzymi krokkrok dladla ludzkościwypowiedzianewypowiedziane 2121 lipcalipca 19691969 nana księżyculedwo jeden krokjeden krok dlakrok dla człowiekalecz olbrzymi krokolbrzymi krok dlakrok dla ludzkościwypowiedziane 21wypowiedziane 21 lipca21 lipca 1969lipca 1969 na1969 na księżyculedwo jeden krok dlajeden krok dla człowiekalecz olbrzymi krok dlaolbrzymi krok dla ludzkościwypowiedziane 21 lipcawypowiedziane 21 lipca 196921 lipca 1969 nalipca 1969 na księżyculedwo jeden krok dla człowiekalecz olbrzymi krok dla ludzkościwypowiedziane 21 lipca 1969wypowiedziane 21 lipca 1969 na21 lipca 1969 na księżycu

Mały krok dla człowieka jest wielkim krokiem dla ludzkości.Dla człowieka to je­den mały krok, dla ludzkości skok ogromny.Widzisz, każdy ma własną śmierć. Ona idzie za na­mi wszędzie, przez całe życie, krok w krok.Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn  Od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok.Od fanatyzmu religijnego do barbarzyństwa już tylko jeden krok.