To miłość każe śpiewać życiu.


to-miłość-każe-śpiewać-życiu
chautardtomiłośćkażeśpiewaćżyciumiłość każekaże śpiewaćśpiewać życiumiłość każe śpiewaćkaże śpiewać życiumiłość każe śpiewać życiu

Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić. -Aleksander Kumor
miłość-nie-pyta-rozumu-o-zdanie-ale-każe-mu-najczęściej-płacić
Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke
soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
Wszystko może poczekać - ale nie miłość. Kto miłości każe czekać, obraża najważniejszego gościa w swoim domu. -Hans Kruppa
wszystko-może-poczekać-ale-nie-miłość-kto-miłoś-każe-czekać-obraża-najważniejszego-gościa-w-swoim-domu
To miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu. -Michel Quoist
to-miłość-każe-żyć-bez-niej-człowiek-umiera-ponieważ-umiera-z-głodu