To miłość każe śpiewać życiu.


to-miłość-każe-śpiewać-życiu
chautardtomiłośćkażeśpiewaćżyciumiłość każekaże śpiewaćśpiewać życiumiłość każe śpiewaćkaże śpiewać życiumiłość każe śpiewać życiu

Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie.Kochać, o, kochać - i nie ma kogo! Śpiewać, o, śpiewać - i nie ma komu!Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić.Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii.Wszystko może poczekać - ale nie miłość. Kto miłości każe czekać, obraża najważniejszego gościa w swoim domu.To miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu.