To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim.


to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
erich frommtomiłośćzapewniapoczuciejednościzeświatemprzyrodniczymludzkimzapewnia poczuciepoczucie jednościjedności zeze światemświatem przyrodniczymprzyrodniczym ii ludzkimzapewnia poczucie jednościpoczucie jedności zejedności ze światemze światem przyrodniczymświatem przyrodniczym iprzyrodniczym i ludzkimzapewnia poczucie jedności zepoczucie jedności ze światemjedności ze światem przyrodniczymze światem przyrodniczym iświatem przyrodniczym i ludzkimzapewnia poczucie jedności ze światempoczucie jedności ze światem przyrodniczymjedności ze światem przyrodniczym ize światem przyrodniczym i ludzkim

Miłość jest węzłem, który utrzymuje świat w jedności.Jeśli istnieje poczucie rzeczywistości, musi istnieć również poczucie ewentualności.Stosunek mężczyzny do kobiety jest najbardziej przyrodniczym stosunkiem do człowieka.Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem.Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.Miłość nie zna cnoty ni zasług. Ona znosi, przebacza i uświęca wszystko, bo takie jej przeznaczenie, taka rola w życiu ludzkim.