To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim.


to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
erich frommtomiłośćzapewniapoczuciejednościzeświatemprzyrodniczymludzkimzapewnia poczuciepoczucie jednościjedności zeze światemświatem przyrodniczymprzyrodniczym ii ludzkimzapewnia poczucie jednościpoczucie jedności zejedności ze światemze światem przyrodniczymświatem przyrodniczym iprzyrodniczym i ludzkimzapewnia poczucie jedności zepoczucie jedności ze światemjedności ze światem przyrodniczymze światem przyrodniczym iświatem przyrodniczym i ludzkimzapewnia poczucie jedności ze światempoczucie jedności ze światem przyrodniczymjedności ze światem przyrodniczym ize światem przyrodniczym i ludzkim

Jeśli istnieje poczucie rzeczywistości, musi istnieć również poczucie ewentualności. -Robert Musil
jeśli-istnieje-poczucie-rzeczywistoś-musi-istnieć-również-poczucie-ewentualnoś
Stosunek mężczyzny do kobiety jest najbardziej przyrodniczym stosunkiem do człowieka. -Karol Marks
stosunek-mężczyzny-do-kobiety-jest-najbardziej-przyrodniczym-stosunkiem-do-człowieka
Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael
miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza. -Jan Paweł II
miłość-zmierza-do-jednoś-głęboko-osobowej-która-nie-tylko-łączy-w-jedno-ciało-ale-prowadzi-do-tego-by-było-tylko-jedno-serce-i-jedna-dusza
Miłość nie zna cnoty ni zasług. Ona znosi, przebacza i uświęca wszystko, bo takie jej przeznaczenie, taka rola w życiu ludzkim. -Anonim
miłość-nie-zna-cnoty-zasług-ona-znosi-przebacza-i-uświęca-wszystko-bo-takie-jej-przeznaczenie-taka-rola-w-życiu-ludzkim