To nie jest kryzys, to rezultat.


to-nie-jest-kryzys-to-rezultat
stefan kisielewskitoniejestkryzystorezultatnie jestjest kryzysnie jest kryzys

Kiedy w pełni zdecyduję, że dany rezultat jest wart osiągnięcia, zaczynam robić próbę za próbą, aż go osiągnę.Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys.Pierwszy rezultat obecnej ciekawości piekła: pornografia.Postępująca poprawność polityczna: dzieci rujnują gospodarczo rodziców i społeczeństwa. To przez nie w wielu państwach panuje kryzys i bieda. Lekarstwo: do szczęścia ludzkości po trupach dzieci nie narodzonych.Pierwszy rezultat przystosowania się do innych - stajemy się nudni.In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST.