To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią.


to-nie-my-mówimy-słowa-lecz-słowa-nas-mówią
witold gombrowicztoniemymówimysłowaleczsłowanasmówiąnie mymy mówimymówimy słowalecz słowasłowa nasnas mówiąnie my mówimymy mówimy słowalecz słowa nassłowa nas mówiąnie my mówimy słowalecz słowa nas mówią

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. -William Shakespeare
poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa
czy­ny mówią głośniej niż słowa ... -badtomek
czy­ny-mówią-głośniej-ż-słowa
Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a
te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta. -Jacek Kaczmarski
słowa-palą-więc-pa­li ę-słowa-nikt o treś-po­piołów-nie pyta
Kto słowa nie dotrzymuje, ten niewart słowa. -Anonim
kto-słowa-nie-dotrzymuje-ten-niewart-słowa