To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią.


to-nie-my-mówimy-słowa-lecz-słowa-nas-mówią
witold gombrowicztoniemymówimysłowaleczsłowanasmówiąnie mymy mówimymówimy słowalecz słowasłowa nasnas mówiąnie my mówimymy mówimy słowalecz słowa nassłowa nas mówiąnie my mówimy słowalecz słowa nas mówią

Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.czy­ny mówią głośniej niż słowa ...Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.Kto słowa nie dotrzymuje, ten niewart słowa.