To nie my znajdujemy głębokie prawdy życiowe. To one nas znajdują.


to-nie-my-znajdujemy-głębokie-prawdy-życiowe-to-one-nas-znajdują
ernest hemingwaytoniemyznajdujemygłębokieprawdyżycioweonenasznajdująnie mymy znajdujemyznajdujemy głębokiegłębokie prawdyprawdy życioweone nasnas znajdująnie my znajdujemymy znajdujemy głębokieznajdujemy głębokie prawdygłębokie prawdy życioweone nas znajdująnie my znajdujemy głębokiemy znajdujemy głębokie prawdyznajdujemy głębokie prawdy życiowenie my znajdujemy głębokie prawdymy znajdujemy głębokie prawdy życiowe

Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Zwykliśmy nienawidzić tych, którzy znajdują dla siebie szczęście w tym, co nas martwi.Człowiek, który się rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. Jeśli usiłuje się wydostać w powietrze, jak robią niedoświadczeni, topi się. Nie! mówię panu! Jedyny sposób to nieszczęsnemu żywiołowi się poddać i wysiłkami rąk i nóg sprawić, że głębokie, głębokie morze człowieka utrzyma. Więc pan mnie pyta: jak być?Każda łza uczy nas jakiejś prawdy.Bywają myśli tak głębokie, że pogrążają autora.Dlacze­go chce­my by nas okłama­no? Bo nie chce­my znać prawdy? Gdy od­kry­jemy, że nas okłamy­wano dlacze­go te­go nie przyznamy? Bo nie chce­my przyz­nać że da­liśmy się okłamać, a może to kłam­stwo stało się naszą prawdą?