To nie niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.


to-nie-niepokoją-ludzi-lecz-poglądy-na-te-sprawy
eurypidestonieniepokojąludzileczpoglądynatesprawynie niepokojąniepokoją ludzilecz poglądypoglądy nana tete sprawynie niepokoją ludzilecz poglądy napoglądy na tena te sprawylecz poglądy na tepoglądy na te sprawylecz poglądy na te sprawy

To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy. -Eurypides
to-nie-sprawy-niepokoją-ludzi-lecz-poglądy-na-te-sprawy
Każdego określa nie tyle to, co on sam mówi, lecz charakter ludzi, którzy mają podobne co on poglądy. -Aldous Huxley
każdego-okreś-nie-tyle-to-co-on-sam-mówi-lecz-charakter-ludzi-którzy-mają-podobne-co-on-poglądy
Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach. -Epiktet z Hierapolis
niepokoją-nas-nie-rzeczy-lecz-nasze-mniemania-o-rzeczach
Wszelkie zjawiska niepokoją ludzi, dopóki nie zostaną rozpoznane i zaklasyfikowane. Klasyfikacja pozwala włączyć daną rzecz w normalny tok życia. - -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
wszelkie-zjawiska-niepokoją-ludzi-dopóki-nie-zostaną-rozpoznane-i-zaklasyfikowane-klasyfikacja-pozwala-włączyć-daną-rzecz-w-normalny-tok
Niech cię nie niepokoją Cier­pienia twe i błędy. Wszędy są dro­gi proste Lecz i ma­now­ce wszędy. -Leopold Staff
niech-ę-nie niepokoją-cier­pienia-twe-i błędy-wszędy-są dro­gi-proste-lecz-i ­now­-wszędy
Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić. -Homer
nawet-statecznych-ludzi-poglądy-mogą-ę-zmienić