To nie postać urzeczywistnia się w aktorze, lecz aktor urzeczywistnia się w swej postaci.


to-nie-postać-urzeczywistnia-ę-w-aktorze-lecz-aktor-urzeczywistnia-ę-w-swej-postaci
jean paul sartretoniepostaćurzeczywistniasięaktorzeleczaktorswejpostacinie postaćpostać urzeczywistniaurzeczywistnia sięw aktorzelecz aktorurzeczywistnia sięw swejswej postacinie postać urzeczywistniapostać urzeczywistnia sięurzeczywistnia się wsię w aktorzelecz aktor urzeczywistniaaktor urzeczywistnia sięurzeczywistnia się wsię w swejw swej postacinie postać urzeczywistnia siępostać urzeczywistnia się wurzeczywistnia się w aktorzelecz aktor urzeczywistnia sięaktor urzeczywistnia się wurzeczywistnia się w swejsię w swej postacinie postać urzeczywistnia się wpostać urzeczywistnia się w aktorzelecz aktor urzeczywistnia się waktor urzeczywistnia się w swejurzeczywistnia się w swej postaci

Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia. -Charles de Gaulle
przeszko­da-po­ąga-człowieka-z cha­rak­te­rem-ja­ko-że po­konując-ją sam ę-urzeczywistnia
Kobiecym pierwiastkiem w naturze jest subtelność. Męskim - tworząca siła. Kobieta widzi jaśniej. Mężczyzna zręczniej urzeczywistnia widzenia! -Prentice Mulford
kobiecym-pierwiastkiem-w-naturze-jest-subtelność-męskim-tworząca-ła-kobieta-widzi-jaśniej-mężczyzna-zręczniej-urzeczywistnia-widzenia
W ciągłej przykładu i słowa postaci rozdawaj siebie samego swej braci. Mnóż się ty jeden przez czyny żyjące, a będą z Ciebie jednego... tysiące -Zygmunt Krasiński
w-ągłej-przykładu-i-słowa-postaci-rozdawaj-siebie-samego-swej-braci-mnóż-ę-ty-jeden-przez-czyny-żyją-a-będą-z-ciebie-jednego-tysią
Prawo to [publiczne] w dzisiejszej swej postaci jest wiedzą, która uczy władców, do jakiego punktu mogą gwałcić sprawiedliwość, nie szkodząc własnym interesom. -Montesquieu
prawo-to-publiczne-w-dzisiejszej-swej-postaci-jest-wiedzą-która-uczy-władców-do-jakiego-punktu-mogą-gwałć-sprawiedliwość-nie-szkodząc