To nie postać urzeczywistnia się w aktorze, lecz aktor urzeczywistnia się w swej postaci.


to-nie-postać-urzeczywistnia-ę-w-aktorze-lecz-aktor-urzeczywistnia-ę-w-swej-postaci
jean paul sartretoniepostaćurzeczywistniasięaktorzeleczaktorswejpostacinie postaćpostać urzeczywistniaurzeczywistnia sięw aktorzelecz aktorurzeczywistnia sięw swejswej postacinie postać urzeczywistniapostać urzeczywistnia sięurzeczywistnia się wsię w aktorzelecz aktor urzeczywistniaaktor urzeczywistnia sięurzeczywistnia się wsię w swejw swej postacinie postać urzeczywistnia siępostać urzeczywistnia się wurzeczywistnia się w aktorzelecz aktor urzeczywistnia sięaktor urzeczywistnia się wurzeczywistnia się w swejsię w swej postacinie postać urzeczywistnia się wpostać urzeczywistnia się w aktorzelecz aktor urzeczywistnia się waktor urzeczywistnia się w swejurzeczywistnia się w swej postaci

Przeszko­da po­ciąga człowieka z cha­rak­te­rem, ja­ko że po­konując ją sam się urzeczywistnia.Jeśli się zapalimy do ideału abstrakcyjnego, nie rozpoznajemy go później w wypadkach konkretnych, spowijają go wtedy bowiem szczegóły nieprzyjemne. Każdy ideał na tym świecie jest zamaskowany wulgarnością okoliczności, w jakich się urzeczywistnia.Kobiecym pierwiastkiem w naturze jest subtelność. Męskim - tworząca siła. Kobieta widzi jaśniej. Mężczyzna zręczniej urzeczywistnia widzenia!W ciągłej przykładu i słowa postaci rozdawaj siebie samego swej braci. Mnóż się ty jeden przez czyny żyjące, a będą z Ciebie jednego... tysiąceMiłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.Prawo to [publiczne] w dzisiejszej swej postaci jest wiedzą, która uczy władców, do jakiego punktu mogą gwałcić sprawiedliwość, nie szkodząc własnym interesom.