to-nie-to-co-masz-ani-to-kim-jesteś-ani-to-gdzie-jesteś-ani-co-robisz-czyni-cię-szczęśliwym-bądź-nieszczęśliwym-chodzi-o-to-o-czym-myślisz
dale carnegietonietocomaszanikimjesteśgdzierobiszczynicięszczęśliwymbądźnieszczęśliwymchodziczymmyśliszco maszkim jesteśgdzie jesteśani coco robiszrobisz czyniczyni cięcię szczęśliwymszczęśliwym bądźbądź nieszczęśliwymchodzi oo czymani co robiszco robisz czynirobisz czyni cięczyni cię szczęśliwymcię szczęśliwym bądźszczęśliwym bądź nieszczęśliwymani co robisz czynico robisz czyni cięrobisz czyni cię szczęśliwymczyni cię szczęśliwym bądźcię szczęśliwym bądź nieszczęśliwymani co robisz czyni cięco robisz czyni cię szczęśliwymrobisz czyni cię szczęśliwym bądźczyni cię szczęśliwym bądź nieszczęśliwym

Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.Bądź panem siebie, bez siły nie ma ani cnoty, ani szczęścia.