to-nie-to-co-masz-ani-to-kim-jesteś-ani-to-gdzie-jesteś-ani-co-robisz-czyni-cię-szczęśliwym-bądź-nieszczęśliwym-chodzi-o-to-o-czym-myślisz
dale carnegietonietocomaszanikimjesteśgdzierobiszczynicięszczęśliwymbądźnieszczęśliwymchodziczymmyśliszco maszkim jesteśgdzie jesteśani coco robiszrobisz czyniczyni cięcię szczęśliwymszczęśliwym bądźbądź nieszczęśliwymchodzi oo czymani co robiszco robisz czynirobisz czyni cięczyni cię szczęśliwymcię szczęśliwym bądźszczęśliwym bądź nieszczęśliwymani co robisz czynico robisz czyni cięrobisz czyni cię szczęśliwymczyni cię szczęśliwym bądźcię szczęśliwym bądź nieszczęśliwymani co robisz czyni cięco robisz czyni cię szczęśliwymrobisz czyni cię szczęśliwym bądźczyni cię szczęśliwym bądź nieszczęśliwym

Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu
Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Bądź panem siebie, bez siły nie ma ani cnoty, ani szczęścia. -Napoleon Bonaparte
bądź-panem-siebie-bez-ły-nie-ani-cnoty-ani-szczęścia