To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów.


to-nie-z-myśli-mój-drogi-robi-ę-wiersze-robi-ę-ze-słów
stephane mallarmetoniemyślimójdrogirobisięwierszerobizesłównie zz myślimój drogirobi sięsię wierszerobi sięje zeze słównie z myślirobi się wierszerobi się jesię je zeje ze słówrobi się je zesię je ze słówrobi się je ze słów

Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi.Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany.Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego