To nie ma znaczenia, że malarz nie wie dokładnie, czego chce, byle by dokładnie wiedział, czego nie chce.


to-nie-znaczenia-że-malarz-nie-wie-dokładnie-czego-chce-byle-by-dokładnie-wiedział-czego-nie-chce
pablo picassotonieznaczeniażemalarzwiedokładnieczegochcebylebydokładniewiedziałchcenie mama znaczeniaże malarzmalarz nienie wiewie dokładnieczego chcebyle byby dokładniedokładnie wiedziałczego nienie chcenie ma znaczeniaże malarz niemalarz nie wienie wie dokładniebyle by dokładnieby dokładnie wiedziałczego nie chceże malarz nie wiemalarz nie wie dokładniebyle by dokładnie wiedziałże malarz nie wie dokładnie

Z chwilą, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.Z chwilą gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.Z czasem, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.Niewiasta przecież to wie: jeśli chce panować, musi udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna.Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.Jeśli pies spojrzy na ciebie nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu.