To nieprawda, że niektórzy nasi znajomi cierpią na tzw. kompleks mniejszej wartości. Oni są naprawdę mniej warci.


to-nieprawda-że-niektórzy-nasi-znajomi-cierpią-na-tzw-kompleks-mniejszej-wartoś-oni-są-naprawdę-mniej-warci
janina ipohorskatonieprawdażeniektórzynasiznajomicierpiąnatzwkompleksmniejszejwartościoninaprawdęmniejwarciże niektórzyniektórzy nasinasi znajomiznajomi cierpiącierpią nana tzwkompleks mniejszejmniejszej wartościoni sąsą naprawdęnaprawdę mniejmniej warciże niektórzy nasiniektórzy nasi znajominasi znajomi cierpiąznajomi cierpią nacierpią na tzwkompleks mniejszej wartościoni są naprawdęsą naprawdę mniejnaprawdę mniej warciże niektórzy nasi znajominiektórzy nasi znajomi cierpiąnasi znajomi cierpią naznajomi cierpią na tzwoni są naprawdę mniejsą naprawdę mniej warciże niektórzy nasi znajomi cierpiąniektórzy nasi znajomi cierpią nanasi znajomi cierpią na tzwoni są naprawdę mniej warci

Kiedy widzę, jak inni cierpią, jest to tak, jak gdyby cierpieli oni za mnie.Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli.Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli.Godnym zastanowienia jest fakt, że nasi przyjaciele prędzej umierają niż nasi wrogowie.Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają.Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości.