To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim.


to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
jan kochanowskitopanzdaniemmoimktoprzestałnaswoimzdaniem moimkto przestałprzestał nana swoimkto przestał naprzestał na swoimkto przestał na swoim

... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniemTo jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy...Moim zdaniem poezja tkwi w opisywaniu stosunków nie funkcjonujących sprawnie. Tacy staliśmy się próżni, że na naszą nieudolność znajdujemy najpiękniejsze frazesy.Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są - moim zdaniem - cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to [...]Chociaż niezliczone są klęski, na skutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i republiki, to jednak moim zdaniem najgroźniejsze są cztery: niezgoda, nadmierna śmiertelność, nieurodzaje i spadek wartości monety.Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu.