To pocieszające wiedzieć, że bardzo stare i bardzo proste sposoby nadal się sprawdzają.


to-pocieszają-wiedzieć-że-bardzo-stare-i-bardzo-proste-sposoby-nadal-ę-sprawdzają
anonimtopocieszającewiedziećżebardzostareprostesposobynadalsięsprawdzająpocieszające wiedziećże bardzobardzo starestare ii bardzobardzo prosteproste sposobysposoby nadalnadal sięsię sprawdzająże bardzo starebardzo stare istare i bardzoi bardzo prostebardzo proste sposobyproste sposoby nadalsposoby nadal sięnadal się sprawdzająże bardzo stare ibardzo stare i bardzostare i bardzo prostei bardzo proste sposobybardzo proste sposoby nadalproste sposoby nadal sięsposoby nadal się sprawdzająże bardzo stare i bardzobardzo stare i bardzo prostestare i bardzo proste sposobyi bardzo proste sposoby nadalbardzo proste sposoby nadal sięproste sposoby nadal się sprawdzają

Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego.Jak bardzo naturalne i proste wydaje się znikanie tego, co było, aby zrobić miejsce temu, co nadejdzie.Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki.Wskrzesza się stare melodie, stare wodewile, stare kostiumy. Można także wskrzesić stare zbrodnie.