To serce daje kolor wszystkiemu, co człowiek widzi, słyszy i wie.


to-serce-daje-kolor-wszystkiemu-co-człowiek-widzi-słyszy-i-wie
johann heinrich pestalozzitosercedajekolorwszystkiemucoczłowiekwidzisłyszywieserce dajedaje kolorco człowiekczłowiek widzisłyszy ii wieserce daje kolordaje kolor wszystkiemuco człowiek widzisłyszy i wieserce daje kolor wszystkiemu

Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia.Kochające serce słyszy dotykiem ręki.Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje W każdym z nas drzemie zdolność odczuwania wrażeń i wzruszeń, których ludzkość doświadczała od wieków. Każdy człowiek ma podświadomie w pamięci zieloną ziemię i szemrzące wody, więc ani ślepota, ani głuchota nie mogą pozbawić go tego poniekąd siódmego zmysłu - duchowego zmysłu, który jednocześnie widzi, słyszy, czuje.Kiedy słyszy­my tyl­ko czyjś głos, wy­daje nam sie on być in­ny niż wszystkie.Sztuka - to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienia, wymierzać.