To, w co tak trudno nam uwierzyć, kiedyś się przecież stanie jawą.


to-w-co-tak-trudno-nam-uwierzyć-kiedyś-ę-przecież-stanie-jawą
jan lechońtocotaktrudnonamuwierzyćkiedyśsięprzecieżstaniejawąw coco taktak trudnotrudno namnam uwierzyćkiedyś sięsię przecieżprzecież staniestanie jawąw co takco tak trudnotak trudno namtrudno nam uwierzyćkiedyś się przecieżsię przecież stanieprzecież stanie jawąw co tak trudnoco tak trudno namtak trudno nam uwierzyćkiedyś się przecież staniesię przecież stanie jawąw co tak trudno namco tak trudno nam uwierzyćkiedyś się przecież stanie jawą

Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że Trudno uwierzyć, jakie nudne usposobienie ma samobójca.Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć.Małomówni zawsze imponują. Trudno uwierzyć, że ktoś nie ma innej tajemnicy do ukrycia niż sekret swej miernoty.Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi.Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć.