To wielka sztuka pisać tak jak trzeba, nie wiedząc o tym.


to-wielka-sztuka-pisać-tak-jak-trzeba-nie-wiedząc-o-tym
anonimtowielkasztukapisaćtakjaktrzebaniewiedząctymwielka sztukasztuka pisaćpisać taktak jakjak trzebanie wiedzącwiedząc oo tymwielka sztuka pisaćsztuka pisać takpisać tak jaktak jak trzebanie wiedząc owiedząc o tymwielka sztuka pisać taksztuka pisać tak jakpisać tak jak trzebanie wiedząc o tymwielka sztuka pisać tak jaksztuka pisać tak jak trzeba

Dla dzieci trzeba pisać tak, jak dla dorosłych, tylko lepiej.Wiele trzeba mocy, by umieć żyć wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone.Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami.Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.za­myka się coś by siebie ot­worzyć stać się prze­takiem i ziar­nem i plewą na­piąć do gra­nic strunę is­tnienia kształt na­dać dźwiękom jak echo duszę prze­bar­wić na ciało niebieskie na­dir od­gadnąć w zenicie kochać tak, że iść naprzód nie wiedząc a wiedząc iść i nie stawać prześwi­tując przez pal­ce bez­myślą dot­knąć niebytu i gasnąć cicho jak mo­tyl o szybę Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić.