To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.


to-wielka-tajemnica-jak-człowiek-powinien-postępować-by-nie-zmarnować-sobie-życia
miguel cervantestowielkatajemnicajakczłowiekpowinienpostępowaćbyniezmarnowaćsobieżyciawielka tajemnicajak człowiekczłowiek powinienpowinien postępowaćby nienie zmarnowaćzmarnować sobiesobie życiajak człowiek powinienczłowiek powinien postępowaćby nie zmarnowaćnie zmarnować sobiezmarnować sobie życiajak człowiek powinien postępowaćby nie zmarnować sobienie zmarnować sobie życiaby nie zmarnować sobie życia

Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle.Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego.Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.W wielkim cierpieniu człowiek zamyka się w sobie jak ostryga; otwierając mu serce przemocą, pozbawiłoby się go życia.Skończony człowiek powinien być do dwudziestego roku życia gładki, do trzydziestego - strojny, do siedemdziesiątego - cnotliwy. Mniejsza o to, jakim już potem będzie.