To zawsze wielki cud, gdy jedno serce szuka drugiego.


to-zawsze-wielki-cud-gdy-jedno-serce-szuka-drugiego
ernst wiecherttozawszewielkicudgdyjednoserceszukadrugiegozawsze wielkiwielki cudgdy jednojedno serceserce szukaszuka drugiegozawsze wielki cudgdy jedno sercejedno serce szukaserce szuka drugiegogdy jedno serce szukajedno serce szuka drugiegogdy jedno serce szuka drugiego

Kiedy ofiarujemy innym swe serce, wtedy zawsze zdarza się cud.Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie rozumie.Moment, gdy wyzbywamy się iluzji zawsze rozrywa nam serce. W tym smutku, zawsze jednak wyczuwałem, też wielkie piękno.Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy.