Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych.


tolerancja-to-dążenie-do-zrozumienia-innych
karel capektolerancjatodążeniedozrozumieniainnychdążenie dodo zrozumieniazrozumienia innychtolerancja to dążeniedążenie do zrozumieniado zrozumienia innychtolerancja to dążenie dodążenie do zrozumienia innychtolerancja to dążenie do zrozumienia

Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy.Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy.. . . kobieta pragnie dziecka i ustabilizowanego współżycia seksualnego; domu ale zarazem czułości i zrozumienia. Mężczyzna pragnie dziecka, domu i żony - kochanki oraz w równej co kobieta mierze czułości i zrozumienia.Prześladowanie podsyca wiarę; tolerancja usypia ją.Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności.Tolerancja jest przestępstwem jeśli dotyczy zła.