Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu.


tonem-podstawowym-w-harmonii-rodzinnej-musi-być-zawsze-krzyk-dziecka-inaczej-będzie-brakować-najważniejszego-głosu
johann nestroytonempodstawowymharmoniirodzinnejmusibyćzawszekrzykdzieckainaczejbędziebrakowaćnajważniejszegogłosutonem podstawowympodstawowym ww harmoniiharmonii rodzinnejrodzinnej musimusi byćbyć zawszezawsze krzykkrzyk dzieckainaczej będziebędzie brakowaćbrakować najważniejszegonajważniejszego głosutonem podstawowym wpodstawowym w harmoniiw harmonii rodzinnejharmonii rodzinnej musirodzinnej musi byćmusi być zawszebyć zawsze krzykzawsze krzyk dzieckainaczej będzie brakowaćbędzie brakować najważniejszegobrakować najważniejszego głosutonem podstawowym w harmoniipodstawowym w harmonii rodzinnejw harmonii rodzinnej musiharmonii rodzinnej musi byćrodzinnej musi być zawszemusi być zawsze krzykbyć zawsze krzyk dzieckainaczej będzie brakować najważniejszegobędzie brakować najważniejszego głosutonem podstawowym w harmonii rodzinnejpodstawowym w harmonii rodzinnej musiw harmonii rodzinnej musi byćharmonii rodzinnej musi być zawszerodzinnej musi być zawsze krzykmusi być zawsze krzyk dzieckainaczej będzie brakować najważniejszego głosu

Człowiek musi zawsze zrobić pierwszy krok. Musi narodzić się, zanim będzie istniał.Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu.Cierpienie musi być rozważone, rozpatrzone inaczej się go nie odczuwa.Każdy musi być przeceniany, inaczej nie byłby w ogóle doceniony.