Tra­cić siebie dla dru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebie.


tra­ć-siebie-dla-dru­gich-to jest właśnie-od­najdy­wać-siebie
maria dąbrowskatra­cićsiebiedladru­gichto jest właśnieod­najdy­waćsiebietra­cić siebiesiebie dladla dru­gichdru­gich to jest właśnieto jest właśnie od­najdy­waćod­najdy­wać siebietra­cić siebie dlasiebie dla dru­gichdla dru­gich to jest właśniedru­gich to jest właśnie od­najdy­waćto jest właśnie od­najdy­wać siebietra­cić siebie dla dru­gichsiebie dla dru­gich to jest właśniedla dru­gich to jest właśnie od­najdy­waćdru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebietra­cić siebie dla dru­gich to jest właśniesiebie dla dru­gich to jest właśnie od­najdy­waćdla dru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebie

Próżność - to najżałośniej­sza pos­tać miłości do ludzi, którą, gdy nie stać nas na sa­mych siebie, każe nam żyć nie ty­le dla dru­gich, ile przez dru­gich i w oczach drugich.Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie.Wrażli­wa była, nad wy­raz czuła. Dla­tego jednych na dru­gich szczuła. I żeby nie było, po­niżej wer­sja druga. Dla każde­go coś miłego : Wrażli­wy był, nad wy­raz czuł. Dla­tego jednych na dru­gich szczuł.Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu Dwie sa­mot­ności, jak złączą us­ta, po­win­ny lgnąć do siebie niepow­strzy­manie, nie tra­cić cza­su na czcze gadanie.Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.