Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.


tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
vaclav haveltragediąwspółczesnegoczłowiekajestnietożewieoncorazwięcejsensieswegożycialeczmniejzajmujesiętympytaniemtragedią współczesnegowspółczesnego człowiekaczłowieka jestjest nieże wiewie onon corazcoraz więcejwięcej oo sensiesensie swegoswego życialecz żeże corazcoraz mniejmniej zajmujezajmuje sięsię tymtym pytaniemtragedią współczesnego człowiekawspółczesnego człowieka jestczłowieka jest nieże wie onwie on corazon coraz więcejcoraz więcej owięcej o sensieo sensie swegosensie swego życialecz że corazże coraz mniejcoraz mniej zajmujemniej zajmuje sięzajmuje się tymsię tym pytaniemtragedią współczesnego człowieka jestwspółczesnego człowieka jest nieże wie on corazwie on coraz więcejon coraz więcej ocoraz więcej o sensiewięcej o sensie swegoo sensie swego życialecz że coraz mniejże coraz mniej zajmujecoraz mniej zajmuje sięmniej zajmuje się tymzajmuje się tym pytaniemtragedią współczesnego człowieka jest nieże wie on coraz więcejwie on coraz więcej oon coraz więcej o sensiecoraz więcej o sensie swegowięcej o sensie swego życialecz że coraz mniej zajmujeże coraz mniej zajmuje sięcoraz mniej zajmuje się tymmniej zajmuje się tym pytaniem

Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi
Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym. -Nicholas Butler
ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
Coraz więcej ludzi, człowieka jakby mniej. -Edward Stachura
coraz-więcej-ludzi-człowieka-jakby-mniej
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych