Tragedia losu większości ludzi jest to, ze umierają zanim się narodzili.


tragedia-losu-większoś-ludzi-jest-to-ze-umierają-zanim-ę-narodzili
anonimtragedialosuwiększościludzijesttozeumierajązanimsięnarodzilitragedia losulosu większościwiększości ludziludzi jestze umierająumierają zanimzanim sięsię narodzilitragedia losu większościlosu większości ludziwiększości ludzi jestze umierają zanimumierają zanim sięzanim się narodzilitragedia losu większości ludzilosu większości ludzi jestze umierają zanim sięumierają zanim się narodzilitragedia losu większości ludzi jestze umierają zanim się narodzili

Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną.Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohaterstwem na raty.Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów.Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz.Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.