Tragedia: zakochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną.


tragedia-zakochać-ę-w-twarzy-a-ożenić-z-całą-dziewczyną
julian tuwimtragediazakochaćsiętwarzyożenićcałądziewczynązakochać sięw twarzyożenić zz całącałą dziewczynązakochać się wsię w twarzya ożenić zożenić z całąz całą dziewczynązakochać się w twarzya ożenić z całąożenić z całą dziewczynąa ożenić z całą dziewczyną

Tragedia: zakochać się w twarzy, a ożenić się z całą dziewczyną.Tra­gedia: za­kochać się w twarzy, a ożenić z całą dziewczyną.Czy człowiek ma siłę zakochać się lub nie zakochać? A kiedy jest zakochany, czy może postępować tak, jakby nie był?Tragedia: Nasza tragedia polega na tym, że z politycznej farsy robimy dramat.Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.Ach, co za oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia!