Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.


trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
mahomet (muhammad ibn abd allah)trak­tujżyciewie­cznetakja­byśmiałum­rzećjut­roa życiedoczes­nejak­byśżyćwiecznietrak­tuj życieżycie wie­cznewie­czne takja­byś miałmiał um­rzećum­rzeć jut­roa życie doczes­nejak­byś miałmiał żyćżyć wiecznietrak­tuj życie wie­czneżycie wie­czne takja­byś miał um­rzećmiał um­rzeć jut­rojak­byś miał żyćmiał żyć wiecznietrak­tuj życie wie­czne takja­byś miał um­rzeć jut­rojak­byś miał żyć wiecznie

Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj?  -NightHuntress
gdy­byś-miał-już-nig­dy-nie zo­baczyć-jut­ra-co byś-zro­bił-dzisiaj 
Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie -Mahatma Gandhi
Żyj-tak-jakbyś-miał-umrzeć-jutro-ucz-ę-tak-jakbyś-miał-żyć-wiecznie
Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał. -John Cummuta
gdyby-żadne-zmiany-nie-były-konieczne-byś-osiągnął-niezależność-finansową-już-byś-ją-miał
Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści
możesz-trak­to­wać-życie-jak za­bawę-lecz-nig­dy-nie trak­tuj-ludzi-jak zabawki-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
“Żyj tak, jak­byś żył po raz dru­gi, i tak, jak­byś za pier­wszym ra­zem postąpił równie niewłaści­wie, jak za­mie­rzasz postąpić teraz!”  -Viktor Frankl
Żyj-tak-jak­byś-żył-po raz-dru­gi-i tak-jak­byś-za pier­wszym-ra­zem-postąpił-równie-niewłaś­wie-jak za­mie­rzasz-postąpić