Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno.


trochę-al­ko­holu-spra­wia-że jest ci wszys­tko-jedno
blanejszynatrochęal­ko­holuspra­wiaże jest ci wszys­tkojednotrochę al­ko­holual­ko­holu spra­wiaże jest ci wszys­tko jednotrochę al­ko­holu spra­wia