Trochę w tej mowie niegramatycznościów.


trochę-w-tej-mowie-niegramatycznośów
juliusz słowackitrochętejmowieniegramatycznościówtrochę ww tejtej mowiemowie niegramatycznościówtrochę w tejw tej mowietej mowie niegramatycznościówtrochę w tej mowiew tej mowie niegramatycznościówtrochę w tej mowie niegramatycznościów

Trochę pracy, trochę snu, trochę miłości i po wszystkim.Trochę popiszę Trochę popłaczę Trochę poskaczę Trochę połajdaczę Pod­czasze pi­janym pod­dy­mem prze­bija pałasze Drętwy­mi drzaz­ga­mi drąży do­liny drwal w mym ciele Oszlaję okrążając ocza­mi os­trza os­tatni­mi dniami Żyję od­dycham kar­mię omdleniami Umieram Budzę się Ok­ry­wam ramionami Byśmy żyli je­dyni ty ja my wtuleni Całymi dniami i nocami Byśmy by­li trwa­li Cza­sem trochę Bar­dziej więcej niż sami Gdy mówię Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości.Pęd Pendolino Li jadąc ek­spre­sem pendolinii Poczuł dużo pędu w pros­tej linii Na trze­cim łuku Było trochę huku Po czym nie czuł jaz­dy do mogilni.Każde­go dnia mówię so­bie :