Troski to połowa drogi do starości.


troski-to-połowa-drogi-do-staroś
ali ibn abi talibtroskitopołowadrogidostarościpołowa drogidrogi dodo starościtroski to połowapołowa drogi dodrogi do starościtroski to połowa drogipołowa drogi do starościtroski to połowa drogi do

Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski
wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard
połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard
połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci. -Khalil Gibran
pragnienie-jest-połową-życia-obojętność-jest-połową-śmierci
Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda. -Arystoteles
drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda