Troski to połowa drogi do starości.


troski-to-połowa-drogi-do-staroś
ali ibn abi talibtroskitopołowadrogidostarościpołowa drogidrogi dodo starościtroski to połowapołowa drogi dodrogi do starościtroski to połowa drogipołowa drogi do starościtroski to połowa drogi do

Tros­ki to połowa dro­gi do starości.Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.