Trud­ności ol­brzy­mieją, gdy od nich uciekamy.


trud­noś-ol­brzy­mieją-gdy-od nich-uciekamy
kazimierz chyłatrud­nościol­brzy­miejągdyod nichuciekamytrud­ności ol­brzy­miejągdy od nichod nich uciekamygdy od nich uciekamy

Życie byłoby miłe, gdy­by wszys­tko było słod­kie. I sa­ma sól jest gorzka, ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak. Trud­ności są solą życia. -Robert Baden-Powell
Życie-byłoby-miłe-gdy­by-wszys­tko-było-słod­kie-i ­-sól-jest gorzka-ale-trochę-so­li-do pot­ra­wy-na­daje-smak
Cza­sem można mieć trud­ności dla­tego, że się je przewiduje. -Wiesław Brudziński
cza­sem-można-mieć-trud­noś-dla­tego-że ę- przewiduje