Trud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie.


trud­no-za­dowo­lić-jed­nocześnie-wszys­tkich-i samą-siebie
sidonie gabrielle colettetrud­noza­dowo­lićjed­nocześniewszys­tkichi samąsiebietrud­no za­dowo­lićza­dowo­lić jed­nocześniejed­nocześnie wszys­tkichwszys­tkich i samąi samą siebietrud­no za­dowo­lić jed­nocześnieza­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkichjed­nocześnie wszys­tkich i samąwszys­tkich i samą siebietrud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkichza­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samąjed­nocześnie wszys­tkich i samą siebietrud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samąza­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie

Naj­trud­niej jest za­dowo­lić wszystkich.Trud­no jest jed­nocześnie do­godzić ludziom i prawdzie.Chwa­lić wszys­tkich, jest to nie chwa­lić nikogo.Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę.Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły.Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne.