Trud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dy konieczne.


trud-po­dej­mo­wany-dob­ro­wol­nie-lżej­szy­mi-czy­-tru­dy-konieczne
demokryttrudpo­dej­mo­wanydob­ro­wol­nielżej­szy­miczy­nitru­dykoniecznetrud po­dej­mo­wanypo­dej­mo­wany dob­ro­wol­niedob­ro­wol­nie lżej­szy­milżej­szy­mi czy­niczy­ni tru­dytru­dy koniecznetrud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­niepo­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­midob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­nilżej­szy­mi czy­ni tru­dyczy­ni tru­dy koniecznetrud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mipo­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­nidob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dylżej­szy­mi czy­ni tru­dy koniecznetrud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­nipo­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dydob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dy konieczne

Wol­ność... nie czu­je się wolna Szcze­rość... nie wiem, czy sa­ma jes­tem ze sobą szczera Miłość.... wyrzecze­nia, tru­dy, bez­sensow­na gra  -zuzus
wol­ność-nie czu­ ę-wolna-szcze­rość-nie wiem-czy-­-jes­tem-ze sobą-szczera-miłość-wyrzecze­nia tru­dy-bez­sensow­na
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Naj­trud­niej­szy mo­ment: ro­zez­nać, czy to właśnie to uczu­cie, o które war­to wal­czyć, czy trze­ba już dać spokój, żeby nie dręczyć bez­ce­lowo swo­jego serca. -Gold Fishy
naj­trud­niej­szy-mo­ment-ro­zez­nać-czy-to właśnie-to uczu­cie-o które-war­to-wal­czyć-czy-trze­ba-już-dać-spokój-żeby
Ro­zum to nie gardło czy drew­no: mniej łyka. Ale dla włas­ne­go dob­ra pot­ra­fi wys­tru­gać z siebie wa­riata. Z cyk­lu po­wieści
ro­zum-to nie gardło-czy-drew­no-mniej-łyka-ale dla-włas­ne­go-dob­ra-pot­ra­fi-wys­tru­gać-z siebie-wa­riata-z cyk­lu-po­wieś
Trud podejmowany dobrowolnie, lżejszymi czyni trudy konieczne. -Demokryt
trud-podejmowany-dobrowolnie-lżejszymi-czyni-trudy-konieczne