Trudne - to co można zrobić od razu; niemożliwe, to co zabiera więcej czasu.


trudne-to-co-można-zrobić-od-razu-niemożliwe-to-co-zabiera-więcej-czasu
george santayanatrudnetocomożnazrobićodrazuniemożliwezabierawięcejczasutrudneco możnamożna zrobićzrobić odod razuco zabierazabiera więcejwięcej czasuco można zrobićmożna zrobić odzrobić od razuco zabiera więcejzabiera więcej czasuco można zrobić odmożna zrobić od razuco zabiera więcej czasuco można zrobić od razu

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera.Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania.Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe.Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu.Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent; móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz.