Trudniej czytać partyturę tym, co prowadzą podwójną grę.


trudniej-czytać-partyturę-tym-co-prowadzą-podwójną-grę
anonimtrudniejczytaćpartyturętymcoprowadząpodwójnągrętrudniej czytaćczytać partyturępartyturę tymco prowadząprowadzą podwójnąpodwójną grętrudniej czytać partyturęczytać partyturę tymco prowadzą podwójnąprowadzą podwójną grętrudniej czytać partyturę tymco prowadzą podwójną grę

Prawie wszystkie kobiety prowadzą podwójną buchalterię: lata dzielą przez dwa, a cenę sukni mnożą przez dwa.Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania.nie umiem nazywać drzew ani uczuć za­marzam przy pier­wszym śniegu to­pię się w kałuży mam dziura­we ser­ce które­mu wypada boję się ognia co we mnie płonie … lecz kiedy ot­wieram dłonie wyp­lu­wam z siebie dym staję się przezroczysta światło jest wte­dy jak­by bar­dziej miękkie a ja jes­tem je­go podwójną naturą … nie szu­kam nieba lecz ziemi w której mogłabym się zakorzenić pros­tych słów i dróg które prowadzą Im głupsza trzoda tym trudniej być pasterzem.Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka.Życie jak skom­pli­kowa­ny la­birynt, z które­go nie można wyjść, a czym da­lej, tym trudniej.