Trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądremu głupiego.


trudniej-głupiemu-udawać-mądrego-ż-mądremu-głupiego
anonimtrudniejgłupiemuudawaćmądregoniżmądremugłupiegotrudniej głupiemugłupiemu udawaćudawać mądregomądrego niżniż mądremumądremu głupiegotrudniej głupiemu udawaćgłupiemu udawać mądregoudawać mądrego niżmądrego niż mądremuniż mądremu głupiegotrudniej głupiemu udawać mądregogłupiemu udawać mądrego niżudawać mądrego niż mądremumądrego niż mądremu głupiegotrudniej głupiemu udawać mądrego niżgłupiemu udawać mądrego niż mądremuudawać mądrego niż mądremu głupiego

Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego.Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego.Pożyteczniejsze mądrego siedzenie albo próżnowanie niż głupiego zakręt albo robota.Wiedza mądremu nie zaszkodzi, głupiemu nie pomoże.Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać. Żyć - to myśleć.