Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.


trudniej-jest-kobiecie-zwyciężyć-swą-zalotność-ż-swą-miłość
francois de la rochefoucauldtrudniejjestkobieciezwyciężyćswązalotnośćniżmiłośćtrudniej jestjest kobieciekobiecie zwyciężyćzwyciężyć swąswą zalotnośćzalotność niżniż swąswą miłośćtrudniej jest kobieciejest kobiecie zwyciężyćkobiecie zwyciężyć swązwyciężyć swą zalotnośćswą zalotność niżzalotność niż swąniż swą miłośćtrudniej jest kobiecie zwyciężyćjest kobiecie zwyciężyć swąkobiecie zwyciężyć swą zalotnośćzwyciężyć swą zalotność niżswą zalotność niż swązalotność niż swą miłośćtrudniej jest kobiecie zwyciężyć swąjest kobiecie zwyciężyć swą zalotnośćkobiecie zwyciężyć swą zalotność niżzwyciężyć swą zalotność niż swąswą zalotność niż swą miłość

Kobietom często wydaje się, że kochają, choćby nie kochały - rozrywka, podnieta zawarta w miłostce, rozkosze budzenia pragnień sprawiają, że zalotność swą biorą za miłość.Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą.Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei.Praw­da i miłość! Opuszczam swą wartę, kto in­ny Was będzie strzegł, bo nie dos­trzegłem złudzeń.