Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie.


trudno-jest-iść-przez-życie-wieloma-drogami-jednocześnie
pitagorastrudnojestiśćprzezżyciewielomadrogamijednocześnietrudno jestjest iśćiść przezprzez życieżycie wielomawieloma drogamidrogami jednocześnietrudno jest iśćjest iść przeziść przez życieprzez życie wielomażycie wieloma drogamiwieloma drogami jednocześnietrudno jest iść przezjest iść przez życieiść przez życie wielomaprzez życie wieloma drogamiżycie wieloma drogami jednocześnietrudno jest iść przez życiejest iść przez życie wielomaiść przez życie wieloma drogamiprzez życie wieloma drogami jednocześnie

Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. -Pitagoras
trud­no-jest iść-przez-życie-wielo­-dro­gami-jednocześnie
Trudno zadowolić jednocześnie wszystkich i samą siebie. -Sidonie Gabrielle Colette
trudno-zadowolić-jednocześnie-wszystkich-i-samą-siebie
Trze­ba iść przez życie tak cicho, aby Los nas nie zauważył. -William Somerset Maugham
trze­ba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby los-nas-nie zauważył
Trzeba iść przez życie tak cicho, aby nas los nie zauważył. -William Somerset Maugham
trzeba-iść-przez-życie-tak-cicho-aby-nas-los-nie-zauważył
Życie to dochodzenie różnymi drogami do niczego. -Anonim
Życie-to-dochodzenie-różnymi-drogami-do-niczego
Chory jest jak miasto otwarte po kapitulacji. Nowe życie wejdzie w niego różnymi drogami. Wchłaniać je będzie całym ciałem, wszystkimi porami skóry. -Aleksander Fedorowicz
chory-jest-jak-miasto-otwarte-po-kapitulacji-nowe-życie-wejdzie-w-niego-różnymi-drogami-wchłaniać-będzie-całym-ciałem-wszystkimi-porami