Trudno jest kochać tych, których nie cenimy; i nie mniej trudno tych, których cenimy.


trudno-jest-kochać-tych-których-nie-cenimy-i-nie-mniej-trudno-tych-których-cenimy
francois de la rochefoucauldtrudnojestkochaćtychktórychniecenimymniejtrudnocenimytrudno jestjest kochaćkochać tychktórych nienie cenimyi nienie mniejmniej trudnotrudno tychktórych cenimytrudno jest kochaćjest kochać tychktórych nie cenimyi nie mniejnie mniej trudnomniej trudno tychtrudno jest kochać tychi nie mniej trudnonie mniej trudno tychi nie mniej trudno tych

Nie można kochać tych, których się boimy. -Lew Tołstoj
nie-można-kochać-tych-których-ę-boimy
Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać. -Ewa Lewandowska
spotykam-trzy-rodzaje-ludzi-tych-którzy-mnie-potrzebują-tych-których-ja-potrzebuję-i-przyjaciół-z-którymi-lubię-przebywać
Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić -Henry Ford
Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-sil­niejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Zawsze lubimy tych, którzy nas podziwiają, lecz nie zawsze lubimy tych, których my podziwiamy. -Anonim
zawsze-lubimy-tych-którzy-nas-podziwiają-lecz-nie-zawsze-lubimy-tych-których-my-podziwiamy