Trudno pogodzić ogień i wodę - można jednak stworzyć z nich parę.


trudno-pogodzić-ogień-i-wodę-można-jednak-stworzyć-z-nich-ę
anonimtrudnopogodzićogieńwodęmożnajednakstworzyćnichparętrudno pogodzićpogodzić ogieńogień ii wodęwodęmożnamożna jednakjednak stworzyćstworzyć zz nichnich parętrudno pogodzić ogieńpogodzić ogień iogień i wodęi wodęmożna jednakmożna jednak stworzyćjednak stworzyć zstworzyć z nichz nich parętrudno pogodzić ogień ipogodzić ogień i wodęogień i wodęmożna jednak stworzyćmożna jednak stworzyć zjednak stworzyć z nichstworzyć z nich parętrudno pogodzić ogień i wodępogodzić ogień i wodęmożna jednak stworzyć zmożna jednak stworzyć z nichjednak stworzyć z nich parę

Bagnetami można dokonać wszystkiego - nie można jednak, na nich siedzieć.Nie jest trudno pokonać w walce byka. Istnieje jednak pewien warunek – nie można się go baćNie bez racji utrzymuje się, że dysputa przypomina zderzenie dwóch kamieni, dzięki któremu wykrzesać można ogień, głęboko w nich ukryty.Trudno stworzyć udany związek bez pierwiastka nadziei.Nie ma tak dużych stanowisk, żeby na nich przy dużym wysiłku nie można było jednak pozostać porządnym człowiekiem.Rze­ki, sta­wy, je­ziora i po­toki – wszys­tkie z nich mają różne naz­wy, ale wszys­tkie tak sa­mo za­wierają wodę. Tak jak re­ligie – każda z nich za­wiera prawdę.