Trudno sobie wyobrazić miłość do pieniądza bez inflacji uczuć.


trudno-sobie-wyobrazić-miłość-do-pieniądza-bez-inflacji-uczuć
wiesław malickitrudnosobiewyobrazićmiłośćdopieniądzabezinflacjiuczućtrudno sobiesobie wyobrazićwyobrazić miłośćmiłość dodo pieniądzapieniądza bezbez inflacjiinflacji uczućtrudno sobie wyobrazićsobie wyobrazić miłośćwyobrazić miłość domiłość do pieniądzado pieniądza bezpieniądza bez inflacjibez inflacji uczućtrudno sobie wyobrazić miłośćsobie wyobrazić miłość dowyobrazić miłość do pieniądzamiłość do pieniądza bezdo pieniądza bez inflacjipieniądza bez inflacji uczućtrudno sobie wyobrazić miłość dosobie wyobrazić miłość do pieniądzawyobrazić miłość do pieniądza bezmiłość do pieniądza bez inflacjido pieniądza bez inflacji uczuć

Tak trudno wyobrazić sobie kobietę sprawiedliwą, jak kukułkę karmiącą młode skowronki.Wielu małżonków uważa rozwód za niemożliwy, bo nie mogą wyobrazić sobie dalszego życia bez połowy majątku.Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości.To, czego sobie wyobrazić nie można, można sobie często kupić.Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.