trup w operze Młody te­nor z Długołęki z an­giną przechodził męki śpiewając przeponą wnet ducha wyzionął gdy zo­baczył di­wy wdzięki 


trup-w operze-młody-te­nor-z długołęki-z-an­giną-przechodził-męki-śpiewając-przeponą-wnet-ducha-wyzionął-gdy-zo­baczył-di­wy
annaktrupw operzemłodyte­norz długołękian­ginąprzechodziłmękiśpiewającprzeponąwnetduchawyzionąłgdyzo­baczyłdi­wywdzięki trup w operzew operze młodymłody te­norz długołęki zz an­ginąan­giną przechodziłprzechodził mękimęki śpiewającśpiewając przeponąprzeponą wnetwnet duchaducha wyzionąłwyzionął gdygdy zo­baczyłzo­baczył di­wydi­wy wdzięki trup w operze młodyw operze młody te­normłody te­nor z długołękite­nor z długołęki zz długołęki z an­ginąz an­giną przechodziłan­giną przechodził mękiprzechodził męki śpiewającmęki śpiewając przeponąśpiewając przeponą wnetprzeponą wnet duchawnet ducha wyzionąłducha wyzionął gdywyzionął gdy zo­baczyłgdy zo­baczył di­wyzo­baczył di­wy wdzięki trup w operze młody te­norw operze młody te­nor z długołękimłody te­nor z długołęki zte­nor z długołęki z an­ginąz długołęki z an­giną przechodziłz an­giną przechodził mękian­giną przechodził męki śpiewającprzechodził męki śpiewając przeponąmęki śpiewając przeponą wnetśpiewając przeponą wnet duchaprzeponą wnet ducha wyzionąłwnet ducha wyzionął gdyducha wyzionął gdy zo­baczyłwyzionął gdy zo­baczył di­wygdy zo­baczył di­wy wdzięki trup w operze młody te­nor z długołękiw operze młody te­nor z długołęki zmłody te­nor z długołęki z an­ginąte­nor z długołęki z an­giną przechodziłz długołęki z an­giną przechodził mękiz an­giną przechodził męki śpiewającan­giną przechodził męki śpiewając przeponąprzechodził męki śpiewając przeponą wnetmęki śpiewając przeponą wnet duchaśpiewając przeponą wnet ducha wyzionąłprzeponą wnet ducha wyzionął gdywnet ducha wyzionął gdy zo­baczyłducha wyzionął gdy zo­baczył di­wywyzionął gdy zo­baczył di­wy wdzięki 

Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ... -Cykam
spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
Bo to ludziom rzecz takowa, chociaż widzisz, iż już kona, gdy kto o pieniądzach mówi, wnet podniesie każdy głowy. -Mikołaj Rej
bo-to-ludziom-rzecz-takowa-chociaż-widzisz-iż-już-kona-gdy-kto-o-pieniądzach-mówi-wnet-podniesie-każdy-głowy
To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych!  -Jan Czarny
to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych 
Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown
gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych. -Anonim
giną-zawsze-inni-bo-gdy-giniemy-my-nie-już-innych